Шановні відвідувачі сайту rada.berdyansk.net! Інформація на даному сайті оновлюватися більше не буде, оскільки розроблено новий сайт bmr.gov.ua . Його запущено 1 вересня 2014р. Уся нова інформація буде розміщуватися на ньому, а старий сайт працюватиме у якості архіву. Тобто інформацію за 1999 — 01.09.2014 шукайте на старому сайті, а нову на -http://bmr.gov.ua.

Детальніше про переїзд »

Зверніть увагу, що сайт Бердянської міської ради остаточно переїхав на нову коротку адресу - http://bmr.gov.ua

Детальніше про переїзд »

Допомоги на дитину

Державні програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування.

У наш час є багато сімей, які хочуть і можуть зробити кращим життя хоч одній знедоленій дитині, тому управління праці та соціального захисту населення надає інформацію щодо видів соціальної допомоги, які передбачені державними програмами особам, що взяли на виховання дитину-сироту чи дитину, яка залишилась без батьківського піклування.

Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 31.01.2007 №81, передбачені дві форми сімейного виховання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківської опіки. Прийомна сім’я передбачає домашнє виховання та спільне проживання від однієї до чотирьох дітей, а дитячий будинок сімейного типу від п’яти дітей і більше.

Державна соціальна допомога на дітей призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку ( для дітей віком до 6 років – 1944 грн.; для дітей от 6 до 18 років – 2420 грн.). У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається, як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю.

Крім того призначається і виплачується грошове забезпечення кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків. Розмір грошового забезпечення становить 35% від двох прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку ( на дітей до 6 років – 680,4 грн. та на дітей від 6 до 18 років –  847 грн.) на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги.

За непрацюючих батьків-вихователів і прийомних батьків сплачуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто час надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, буде зараховуватися до страхового стажу для призначення пенсії.

Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” передбачено також призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Ця допомога призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.

Допомога призначається в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (для дітей віком до 6 років – 1944 грн.; для дітей от 6 до 18 років – 2420 грн.). У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Якщо громадянин України усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування в такому випадку, передбачено призначення допомоги при усиновленні дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Допомога при усиновлені дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення       (з 01.01.2013 року – 29160 грн.)

Інформацію щодо порядку створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, встановлення опіки над дитиною – сиротою чи позбавленої батьківського піклування чи усиновлення дитини можна отримати в Службі у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради за адресою:       пл. Першої Бердянської ради, 2,  каб. 4 або за телефоном 36517.

Про порядок призначення державних допомог інформацію можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою: вул. Дзержинського, 27/34 або за телефоном 47037.

№ з/п Вид допомоги Для  призначення подаються такі документи:
1. Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 1. Заява матері затвердженої форми.

2. Документ, що засвідчує особу.

3. Довідка видана лікувально-профілактичним закладом встановленого зразка.

4. Довідка з основного місця служби (навчання) про те, що жінка служить (навчається), або – ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства.

5. Довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована у службі зайнятості як безробітна.

6. Довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і виплачується жінкам за весь період відпустки.

У разі народження мертвої дитини допомога виплачується на загальних підставах, а у разі викидня — не виплачується.

Оригінали пред’являються особисто.

2. Допомога при народженні дитини 1. Заява одного з батьків (опікуна) затвердженої форми.

2. Документ, що засвідчує особу.

3. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини.

4. Копія свідоцтва про народження дитини; у разі народження II, III та наступної дитини копії свідоцтв про народження всіх дітей.

5. Довідка про склад сім’ї батьків (опікуна) надається у разі народження II, III та наступної дитини (довідка дійсна протягом одного місяця).

Опікуни подають копію рішення про встановлення опіки.

Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась, а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були усиновлені дружиною.

Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини. Якщо допомога вже була призначена до моменту встановлення опіки, виплата допомоги опікуну продовжується у такому самому розмірі.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

У разі народження двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто.

3. Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 1. Заява матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною) затвердженої форми.

2. Документ, що засвідчує особу.

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Один з наступних документів:

- копія трудової книжки матері (або особи, що здійснює догляд за дитиною) для непрацюючих осіб;

- копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;

- довідка з місця навчання (для осіб, що навчаються);

- довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю не проводиться для осіб які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

5. Копія рішення про усиновлення або встановлення опіки (для усиновлювачів та опікунів).

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку:

- довідка про склад сім’ї (довідка дійсна протягом одного місяця);

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний здійснюється протягом шести календарних місяців.

У випадку працевлаштування терміново протягом 5 днів проінформувати управління праці та соціального захисту населення.

Оригінали пред’являються особисто.

4. Державна допомога на дітей одиноким матерям. 1. Заява затвердженої форми.

2. Документ, що засвідчує особу.

3. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.

5. Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї (довідка дійсна протягом одного місяця).

6. Копія свідоцтва про смерть одного з батьків.

7. Довідка з управління Пенсійного фонду, що не одержують пенсію в разі втрати годувальника, або соціальну пенсію.

Допомога призначається з місяця, в якому було подано заяву з необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку включно ( якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше досягнення ними 23 років) включно.

Виплата допомоги припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

- позбавлення волі отримувача допомоги за рішенням суду;

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

- реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

- смерті дитини;

- смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги зупиняється у разі:

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- тимчасового працевлаштування дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

Оригінали пред’являються особисто.

5. Державна допомога на дітей, що знаходяться під опікою чи піклуванням. 1. Заява опікуна чи піклувальника затвердженої форми.

2. Документ, що засвідчує особу.

3. Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.

5. Довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї (довідка дійсна протягом одного місяця).

Для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначається статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей.

6. Довідка про місячні розміри аліментів, стипендії, пенсій та державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник за попередні 6 місяців.

Розмір допомоги дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей-інвалідів, відповідно до законодавства) за попередні шість календарних місяців.

Допомога призначається на шість місяців, з місяця, в якому була подана заява з необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягненню дитиною 18-річного віку включно.

Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Підставою для припинення виплати допомоги є:

- звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18- річного віку;

- усиновлення дитини, передача дитини батькам;

- досягнення дитиною 18-річного віку;

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на одержання допомоги.

Оригінали пред’являються особисто.

6. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 1. Заява затвердженої форми.

2. Копія документу, що засвідчує особу.

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини (довідка дійсна протягом одного місяця).

5. Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача (довідка дійсна протягом одного місяця).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

- копія рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення.

- довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі.

- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Допомога призначається на кожні шість місяців в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

Тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.

Допомога припиняється у разі:

- встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

- виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

- досягнення дитиною 18- річного віку;

- виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків, щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

- влаштування дитини до відповідної установи на повне державне утримання;

- скасування або визнання усиновлення недійсним;

- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

- відмови від стягнення аліментів;

- добровільне виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;

- скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

- смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

- позбавлення одного з батьків, які утримують дитину батьківських прав тощо.


Останнє оновлення: 27-09-2013 14:43
  • Вконтакте