Шановні відвідувачі сайту rada.berdyansk.net! Інформація на даному сайті оновлюватися більше не буде, оскільки розроблено новий сайт bmr.gov.ua . Його запущено 1 вересня 2014р. Уся нова інформація буде розміщуватися на ньому, а старий сайт працюватиме у якості архіву. Тобто інформацію за 1999 — 01.09.2014 шукайте на старому сайті, а нову на -http://bmr.gov.ua.

Детальніше про переїзд »

Зверніть увагу, що сайт Бердянської міської ради остаточно переїхав на нову коротку адресу - http://bmr.gov.ua

Детальніше про переїзд »

Державні закупівлі

Відповідно до вимог Закону України „ Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-VI (далі – Закон) зі змінами та доповненнями, встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.
Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві — 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень.

Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим Законом.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за такими принципами:

 • Добросовісна конкуренція серед учасників;
 • Максимальна економія та ефективність;
 • Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;
 • Недискримінація учасників;
 • Об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
 • Запобігання корупційним діям і зловживанням.

Закупівля може здійснюватись шляхом застосування таких процедур:

 • Відкриті торги;
 • Двоступеневі торги;
 • Запит цінових пропозицій;
 • Попередня кваліфікація учасників;

 • Закупівля в одного учасника;
 • Електронний реверсивний аукціон.

Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.
Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють:

1) Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції.

2) Відповідно до п.5 ст. 27 Закону визначені органи, які здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України, а саме: Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Державна фінансова інспекція України, Державна служба статистики України.

Уповноваженим органом є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.

Державна казначейська служба України: до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника). відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщенні на веб-порталі Уповноваженого органу та на веб-сайті оператора електронного майданчика (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону);

вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:

відсутності необхідних документів, передбачених цим Законом, або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам щодо оформлення;

відміни процедури закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;

на період призупинення процедури закупівлі;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;

у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

Банкам під час оплати за договорами про закупівлю замовником разом із платіжним дорученням надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». У разі їх невідповідності вимогам цього Закону платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.

Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України «Про об’єднання громадян», «Про звернення громадян» і «Про інформацію».

Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.

Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами) , оголошення про результати закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов’язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені Законом для оприлюднення відповідної інформації на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом  (http://tender.me.gov.ua/, http://www.me.gov.ua/).

 • Вконтакте