Шановні відвідувачі сайту rada.berdyansk.net! Інформація на даному сайті оновлюватися більше не буде, оскільки розроблено новий сайт bmr.gov.ua . Його запущено 1 вересня 2014р. Уся нова інформація буде розміщуватися на ньому, а старий сайт працюватиме у якості архіву. Тобто інформацію за 1999 — 01.09.2014 шукайте на старому сайті, а нову на -http://bmr.gov.ua.

Детальніше про переїзд »

Зверніть увагу, що сайт Бердянської міської ради остаточно переїхав на нову коротку адресу - http://bmr.gov.ua

Детальніше про переїзд »

 • Президент
 • Урядовий портал
 • Верховна рада Украъни
 • Запоризька обласна рада
 • Запоризька обласна державна адміністрація
 • Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області
 • Ассоцiацiя мiст України
 • Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

Орган публічної влади

Місія органів місцевого самоврядування м. Бердянська: представництво та захист законних прав та інтересів кожного мешканця м. Бердянська, побудова відносин між органами місцевого самоврядування та мешканцями територіальної громади на засадах взаємної відповідальності та подальше впровадження ефективної моделі місцевого самоврядування для забезпечення результативного виконання завдань із задоволення потреб та очікувань мешканців міста.

Основні завдання:

 1. Захист та зміцнення засад конституційного ладу країни;
 2. Здійснення місцевого самоврядування на принципах:
  • народовладдя;
  • законності;
  • гласності;
  • колегіальності;
  • поєднання місцевих і державних інтересів;
  • виборності;
  • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
  • підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;
  • державної підтримки місцевого самоврядування;
  • судового захисту прав місцевого самоврядування.
 3. Забезпечення реалізації конституційних прав кожної людини та громадянина.
 4. Створення передумов подальшого зростання економічного потенціалу міста та розв’язання на цій основі комплексу питань підвищення життєвого рівня його кожного мешканця.
 5. Забезпечення реалізації права територіальної громади самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та Законів України.

Функції:

 1. забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 2. управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Бердянська;
 3. забезпечення ефективної політики у сфері містобудування та земельних відносин, охорона навколишнього середовища;
 4. захист правопорядку, громадської безпеки та конституційних прав громадян;
 5. підтримка діяльності органів самоорганізації населення та участі мешканців міста у вирішенні питань життя територіальної громади.

Напрями діяльності:

 1. забезпечення ефективності бюджетної політики;
 2. збереження і розвиток соціальної інфраструктури міста;
 3. підвищення ефективності зусиль з забезпечення інвестиційної привабливості міста;
 4. захист та розвиток природних територій м. Бердянська та узбережжя Азовського моря;
 5. розвиток курортної та туристичної сфери;
 6. ефективне управління трудовими ресурсами, сприяння працевлаштуванню громадян, забезпечення належного соціального захисту та широке залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування;
 7. забезпечення високих стандартів якості послуг, що надаються населенню міста, модернізація та оптимізація процесів діяльності у сфері системи управління якістю;
 8. забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, всебічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення;
 9. забезпечення інформованості населення про діяльність органів місцевого самоврядування.

Повноваження визначені в таких нормативно-правових актах:
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями:

 • Розділ ІІ, глава 1, ст.25-26 – повноваження міської ради;
 • Розділ ІІ, глава 2, ст.27-40 – повноваження виконавчого комітету міської ради;
 • Розділ ІІ, глава 3, ст.42 – повноваження міського голови;
 • Розділ ІІ, глава 5, ст.50 – повноваження секретаря міської ради.

Статут територіальної громади міста Бердянська:

 • ст.25 – компетенція місцевого самоврядування;
 • Розділ ІІІ, частина 13 – органи і посадові особи місцевого самоврядування;
 • Частина 14 – міська рада;
 • Частина 15 – міський голова;
 • Частина 16 – виконавчий комітет міської ради

Державні інформаційні ресурси

№ п/п Найменування інформаційного ресурсу Підстава створення ресурсу Держатель реєстру Перелік відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом
1 Державний реєстр виборців Закон України «Про Державний реєстр виборців» №698-V від 22.02.2007 р. Центральна виборча комісія Персональні данні про виборців
2 Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців (ЕДР) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» №755 від 15.05.2003 р. Держкомпідприємництво Персональні данні про юридичних та фізичних осіб-підприємців
3 Єдина інформаційно-аналітична система «Діти» Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.04.2007 року  № 1386 Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Персональні данні про особу, аналітична та статистична інформація, зведена по певним критеріям
4 Реєстр документів дозвільного характеру Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру» від 18.04.2006  №39 Держкомпідприємництво Персональні данні про діяльність юридичних та фізичних осіб-підприємців
 • Вконтакте