Шановні відвідувачі сайту rada.berdyansk.net! Інформація на даному сайті оновлюватися більше не буде, оскільки розроблено новий сайт bmr.gov.ua . Його запущено 1 вересня 2014р. Уся нова інформація буде розміщуватися на ньому, а старий сайт працюватиме у якості архіву. Тобто інформацію за 1999 — 01.09.2014 шукайте на старому сайті, а нову на -http://bmr.gov.ua.

Детальніше про переїзд »

Зверніть увагу, що сайт Бердянської міської ради остаточно переїхав на нову коротку адресу - http://bmr.gov.ua

Детальніше про переїзд »

 • Президент
 • Урядовий портал
 • Верховна рада Украъни
 • Запоризька обласна рада
 • Запоризька обласна державна адміністрація
 • Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області
 • Ассоцiацiя мiст України
 • Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву

Інформація про взаємини з громадськістю

Участь громадськості м. Бердянськ у формуванні та реалізації питань соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного розвитку міста

Представники громадськості мають можливість впливати на реалізацію повноважень міської влади шляхом участі у роботі консультативно-дорадчих органів, створених при міськвиконкомі.

З метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, налагодження ефективної взаємодії виконавчого комітету з об’єднаннями громадян на засадах партнерства, толерантності, злагоди, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації усіх сфер суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина, при міському голові за участю науковців, представників громадськості, органів місцевого самоврядування створені рішеннями міськвиконкому і активно діють громадські ради, як дорадчо-консультативні органи:

 1. Рада з соціальних питань створена рішенням виконкому Бердянської міської ради від 06.10.2009 № 499 з метою забезпечення конструктивної взаємодії і соціального партнерства, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування і ветеранських громадських організацій, людей з особливими потребами і ветеранів у вирішенні питань соціальної підтримки непрацездатних мешканців міста. До складу ради входять депутати міської ради, керівники структурних підрозділів, 11 громадських організацій ветеранів війни, праці та збройних сил; організації людей з обмеженими можливостями.
 2. Рада з міжнаціональних відносин та розвитку культур національних товариств створена рішенням виконкому Бердянської міської ради від 07.10.2008 № 496 з метою реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення міжнаціональної злагоди в м. Бердянськ, розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних товариств. До складу ради входять за згодою та власним бажанням дев’ять громадських організацій національно-культурних товариств міста; керівники структурних підрозділів.
 3. Рада релігійних конфесій створена рішенням виконкому від 18.11.2008 № 607 з метою більш ефективного вирішення питань, пов’язаних з врегулюванням державно-церковних та міжконфесійних відносин у сфері подальшого розвитку духовної та культурно-історичної спадщини минулих поколінь, виховання бердянців на прикладах високої моралі та дбайливого відношення до людини, сім’ї, держави, гуманного ставлення до потребуючих соціальної опіки, дітей та знедолених; координації міжцерковного діалогу; толерантного ставлення, взаємопорозуміння до діяльності у місті різних конфесій (віросповідань) виконавчий комітет Бердянської міської ради. До складу входять, за згодою та власним бажанням, представники 11-ти релігійних конфесій та 46 релігійних громад.
 4. Рада козацьких організацій. Створена рішенням виконкому від 15.09.2009 № 467 з метою створення ефективного механізму взаємодії виконкому та козацьких громадських організацій щодо розвитку історичних, патріотичних, духовних та культурних традицій козацтва; забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації громадськості міста, залучення міських козацьких громадських організацій до фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді, охорони громадського порядку До складу входять, за згодою та власним бажанням 12 козацьких громадських організацій, громадські формування по охороні громадського порядку, а також організації військово-патріотичного виховання.
 5. Молодіжна рада. Створена рішенням виконкому від 15.02.2011 № 91 з метою участі молодіжних організацій у формуванні молодіжної політики на місцевому рівні. До складу входять, за згодою та власним бажанням 16 молодіжних організацій.
 6. Координаційна рада голів комітетів мікрорайонів і Рада голів вуличних комітетів. Створені у 2006 році з метою активної участі громади вулиць, мікрорайонів міста у вирішенні питань соціально-економічного, культурного розвитку територій, місцевих програм; внесення пропозицій до діяльності міської влади, здійснення контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг.
 7. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання та формування здорового способу життя громадян міста Бердянська створена рішенням виконкому від 14.02.2012 № 54. Координаційна рада є координуючим та консультативно-дорадчим органом при Бердянському міському голові, діє з метою постійного вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання, узгодженості дій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і громадських організацій, військових частин, засобів масової інформації у вирішенні питань, пов’язаних з патріотичним вихованням, допризовної підготовки юнаків, сприяння здійсненню комплексу заходів щодо правової, історико-культурної, екологічної, естетичної, кадрової і психологічної підготовки громадян, запровадження соціальної реклами, пропагуючої патріотичні цінності українського народу.

Склад відповідних дорадчо-консультативних органів щорічно оновлюється, ради мають положення про свою діяльність, складаються плани діяльності рад на рік, підводяться підсумки роботи. Діяльність громадських рад постійно висвітлюється у місцевих ЗМІ.

Виконавчим комітетом Бердянської міської ради забезпечена участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, налагоджений постійний системний діалог органів міськвиконкому з громадськістю, надається можливість вільного доступу до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, забезпечується гласність, відкритість та прозорість в діяльності міської влади, проводяться консультації з громадськістю з метою підвищення якості підготовки проектів рішень міськвиконкому та сесій Бердянської міської ради з важливих питань суспільного життя з урахуванням громадської думки.

 • Вконтакте